Keyware Technologies | Wettelijke informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

STATUTEN

STATUTEN

WIJZIGINGEN

BIJEENROEPINGEN

OPROEPING TOT GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

U kan de oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders in pdf-formaat downloaden door te klikken op de volgende link:

VOLMACHTEN

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

RAPPORTEN

VERSLAGEN VAN BESTUUR

U kan de verslagen van de Raad van Bestuur in pdf-formaat downloaden door te klikken op de volgende links:

VERSLAGEN COMMISARIS

U kan de verslagen van de commissaris in pdf-formaat downloaden door te klikken op de volgende links:

PROSPECTUS

U kan de prospectus downloaden in pdf-formaat door te klikken op de volgende link:

INKOOP EIGEN AANDELEN

KAPITAAL - AANDELEN

Het toegestaan kapitaal van Keyware Technologies NV bedraagt 8.358.694 €. Gedurende een periode van vijf jaar, met ingang vanaf 17 juni 2019, kan de Raad van Bestuur het kapitaal verhogen.

Het statutair kapitaal bedraagt 8.728.694 € vertegenwoordigd door 23.543.793 aandelen, die allen dezelfde fractiewaarde hebben.

Een gedeelte van die aandelen is overigens ingekocht via het programma van inkoop van eigen aandelen. We verwijzen daarbij naar het aparte overzicht.

Sinds de laatste kapitaalverhoging op 28 juni 2019 zijn er geen uitstaande warranten meer.

FINANCIËLE DIENST

ING België NV
Belfius Bank NV
Marnixlaan 24
Pacheolaan 44
B-1000 Brussel
B-1000 Brussel


STATUTAIRE DREMPELS

Naast de wettelijke drempels zijn er geen aparte statutaire drempels.


AANDEELHOUDERS

Op basis van de door de Vennootschap ingediende transparantiekennisgevingen, wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de aandeelhouders van de Vennootschap die meer dan 5% van het totaal aantal aandelen bezitten.  

Onderaan de pagina vindt u de transparantiekennisgevingen.

Contact : ir@keyware.com


Aandeelhouders                                                 Informatiebron Aantal aandelen Aandelen %
Powergraph BV / Guido Van der Schueren           Transparantiekennisgeving 10.294.196 47,55%
Big Friend NV / Stéphane Vandervelde                Transparantiekennisgeving 2.262.962 10,04%
Drupafina NV / Guido Wallebroek                        Transparantiekennisgeving 2.358.026 10,02%