Verslag over de stand van uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen

oktober 2017
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT                                                                                
9 oktober 2017 – 20:00 uur

Verslag over de stand van uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen

Brussel, België – 9 oktober 2017 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) brengt verslag uit over de stand van uitvoering van haar programma voor de inkoop van eigen aandelen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR.

De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van Keyware Technologies gehouden op 27 mei 2016 heeft machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen. In mei 2017 heeft de Raad van Bestuur beslist een inkoopprogramma te starten voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR.

Verwijzend naar artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1), zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26 april 2009, deelt Keyware Technologies mee dat ze 6.750 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussel in de periode van 2 oktober 2017 tot en met 6 oktober 2017.

Datum aankoop

 

Aantal aandelen

 

Gemiddelde aankoopprijs (EUR)

Laagste aankoopprijs (EUR)

Hoogste aankoopprijs (EUR)

Totaal (EUR)

 

02/10/2017

300

1,4370

1,427

1,440

431,09

03/10/2017

3.253

1,4245

1,400

1,437

4.633,92

04/10/2017

1.200

1,4344

1,400

1,438

1.721,24

05/10/2017

947

1,4362

1,400

1,437

1.360,08

06/10/2017

1.050

1,4346

1,433

1,437

1.506,30

Totaal

6.750

1,4300

 

 

9.652,63

 

Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen en de vervreemding op 30 juni 2017 van 47.400 aandelen ten gunste van de vroegere aandeelhouders van EasyOrder BVBA, heeft de Vennootschap op 6 oktober 2017 in totaal 205.072 eigen aandelen in hun bezit of 0,9401 % van het huidig aantal uitgegeven aandelen (zijnde 21.813.793).

Het inkoop van eigen aandelen programma wordt verder gezet binnen het vooropgestelde maximale bedrag van EUR 1.000.000. In totaal werden onder dit programma al 240.516 eigen aandelen gekocht voor een bedrag van EUR 345.215,41. Aldus bedraagt het overblijvend saldo EUR 654.784,59 (wat overeenstemt met ongeveer 458.533 aandelen).

Het overzicht van de inkopen eigen aandelen sinds respectievelijk 26 augustus 2016 en 1 juni 2017 is terug te vinden op onze website : http://www.keyware.com/nl/wettelijke-informatie onder de titel “Inkoop eigen aandelen”.

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com

Voor bijkomende informatie, contacteer:   

Mr. Stéphane Vandervelde
President & CEO
Keyware Technologies
Tel: +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com