Verslag over de stand van uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen

februari 2018
gereglementeerde informatie

PERSBERICHT                                                                                  
5 februari 2018 – 20:00 uur

Verslag over de stand van uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen

Brussel, België – 5 februari 2018 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) brengt verslag uit over de stand van uitvoering van haar programma voor de inkoop van eigen aandelen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR.

De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van Keyware Technologies gehouden op 27 mei 2016 heeft machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen. In mei 2017 heeft de Raad van Bestuur beslist een inkoopprogramma te starten voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR.

Verwijzend naar artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1), zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26 april 2009, deelt Keyware Technologies mee dat ze 15.600 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussel in de periode van 29 januari 2018 tot en met 2 februari 2018.

Datum aankoop

Aantal aandelen

Gemiddelde aankoopprijs (EUR)

Laagste aankoopprijs (EUR)

Hoogste aankoopprijs (EUR)

Totaal (EUR)

29/01/2018

3.400

1,5717

1,560

1,580

5.343,61

30/01/2018

600

1,5783

1,570

1,580

947,00

31/01/2018

3.501

1,5799

1,575

1,585

5.531,18

01/02/2018

3.799

1,5831

1,580

1,590

6.014,01

02/02/2018

4.300

1,5900

1,590

1,590

6.837,00

Totaal

15.600

1,5816

 

 

24.672,80

 

De volgende vervreemdingen vonden plaats sinds de start van het inkoopprogramma:

  • 30 juni 2017 : 47.400 aandelen voor een bedrag van EUR 75.000 (EUR 1,582 per aandeel)
  • 29 december 2017 : 16.887 aandelen voor een bedrag van EUR 25.000 (EUR 1,48 per aandeel)

In beide gevallen werd de verkoopprijs bepaald aan de hand van het gemiddelde van de slotkoersen van de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de verkoopdatum.

Deze vervreemdingen vertegenwoordigen de contractuele uitwerking van de koop/verkoopovereenkomst van de EasyOrder aandelen. Daarbij werd gesteld dat een schijf van EUR 75.000 in aandelen betaald zou worden op 30 juni 2017, en vervolgens nogmaals een schijf van EUR 25.000 telkens op het eind van het boekjaar 2017 en 2018, ten gunste van de vroegere aandeelhouders van EasyOrder BVBA.

Als gevolg van de totdusver verrichte aankopen en de twee bovenvermelde vervreemdingen van in totaal 64.287 aandelen, heeft de Vennootschap op 2 februari 2018 in totaal 495.696 eigen aandelen in haar bezit of 2,2724 % van het huidig aantal uitgegeven aandelen (zijnde 21.813.793).

Het inkoop van eigen aandelen programma wordt verder gezet binnen het vooropgestelde maximale bedrag van EUR 1.000.000. In totaal werden onder dit programma al 548.027 eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 788.858,64. Aldus bedraagt het overblijvend saldo EUR 211.141,36 (wat overeenstemt met ongeveer 132.794 aandelen).

Het overzicht van de inkopen eigen aandelen sinds respectievelijk 26 augustus 2016 en 1 juni 2017 is terug te vinden op onze website : http://www.keyware.com/nl/wettelijke-informatie onder de titel “Inkoop eigen aandelen”.

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com

Voor bijkomende informatie, contacteer:   

Mr. Stéphane Vandervelde
President & CEO
Keyware Technologies
Tel: +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com