Wettelijke informatie

STATUTEN

Statuten

Wijzigingen

BIJEENROEPINGEN

Oproeping tot Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

U kan de oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
in pdf-formaat downloaden door te klikken op de volgende link:

VOLMACHTEN 

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

VERSLAGEN

Verslagen Raad van Bestuur

U kan de verslagen van de Raad van Bestuur in pdf-formaat downloaden door te klikken op de volgende links:

Verslagen Commisaris

U kan de verslagen van de commissaris in pdf-formaat downloaden door te klikken op de volgende links:

Prospectus

U kan de prospectus downloaden in pdf-formaat door te klikken op de volgende link:

inkoop eigen aandelen

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Per 31 december 2017 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Keyware Technologies NV 7.870.293,58 € vertegenwoordigd door 21.813.793 aandelen, die allen dezelfde fractiewaarde hebben. Een gedeelte van die aandelen is overigens ingekocht via het programma van inkoop van eigen aandelen. We verwijzen daarbij naar het aparte overzicht. Het aantal aandelen kan verhoogd worden met 1.730.000 tot 23.543.793 door uitoefening van warranten.

FINANCIËLE DIENST
 

ING België NV Belfius Bank NV
Marnixlaan 24 Pacheolaan 44
B-1000 Brussel B-1000 Brussel

 

 

STATUTAIRE DREMPELS

Naast de statutaire drempels zijn er geen aparte wettelijke drempels.

TRANSPARANTIEVERKLARINGEN

Op basis van de door de Vennootschap gekende gegevens, wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de aandeelhouders van de Vennootschap die op 31 december 2017 meer dan 5% van het totaal aantal aandelen bezitten.

Contact : Dhr. Stéphane Vandervelde, ir@keyware.com.  

 
 
 Aandeelhouders

 Aantal Aandelen

 Aandelen %

     
G. Van der Schueren/Parana Management BVBA/Powergraph BVBA

10.294.195

47,19%

Stéphane Vandervelde/Big Friend NV

1.597.522 

7,32% 

Drupafina NV 1.680.642 7,70%
 

TR-1 BE Parana Management Corp. 13-07-12
TR-1 BE Drupafina NV 28-02-12
TR-1 BE Parana Management Corp. 26-01-12
TR-1 BE Parana Management Corp. 29-11-10
TR-1 BE Federal Invest NV-Drupafina NV 08-12-09
TR-1 BE Parana Management Corp. 29-09-08_1
TR-1 BE Parana Management Corp. 29-09-08_2
TR-1 BE Federal Invest NV 29-09-08
TR-1 BE Big Friend NV 29-09-08
TR-1 BE Think Media NV 29-09-08
TR-1 BE Think Media NV 30-06-09
TR-1 BE Big Friend NV 27-06-18